Pachetul drepturilor omuluii

Sistemul educativ în Italia
Asistenţa sanitară

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcete la sumar

 

 

STRĂINI CU PERMIS DE ŞEDERE

Învăţământul este un serviciu public, garantat de către stat în interesul general, în baza art. 34 al Constituţiei: ”scoala este deschisă tuturor”.

Frecvenţa scolastică este obligatorie şi gratuită de la 6 la 15 ani (art.34, paragraful 2 al Constituţiei: „Învăţământul inferior pentru cel puţin 8 ani este obligatoriu şi gratuit”

Sistemul educativ este deci adresat mai ales tinerilor care trebuie să frecventeze obligatoriu şcoala timp de 9 ani (de la 6 la 15 ani); şi un adult poate să aprofite de sistemul educativ pentru a obţine o diplomă de studii, a învăţa o meserie, şi în general pentru a-şi imbogăţi cultura sa generală.

 

 

ÎNSCRIEREA MINORILOR STRĂINI ÎN SISTEMUL EDUCATIV NAŢIONAL

Obligaţia scolastică este acelaşi şi pentru copii italieni şi pentru copii străini (chiar dacă nu au permis de şedere).Aceştia au dreptul dar şi obligaţia de a frecventa şcoala şi de a participa la activităţile şcolare.Părinţi au obligaţia de a-şi înscrie copii la şcoală şi de a da lor posibilitatea de a frecventa lecţiile.

În special imediat după ce sosesc în Italia copii se pot găsi în dificultate pentru că nu cunosc limba italiană, dar şi pentru probleme în relaţiile cu colegii şi cadrele didactice, ecc..În aceste cazuri părinţii se pot adresa directorului şcolii, care poate să ceară ajutorul cadrelor didactice de sprijin s-au asistenţilor sociali. În ultimul timp anumite şcoli au început să se folosească şi de ajutorul mediatorilor culturali socio-educativi (scolastici), care facilitează integrarea copiilor străini in şcolile obligatorii.

Tinerii care au un permis de şedere în Italia pot continua şcoala şi după perioada obligatorie, pot susţine examenele, pot frecventa Universitatea.

Legea Imigraţiei (art.34, paragraful 21.40/1998) spune că:
„Ambientul şcolar priveşte diferenţele lingvistice şi culturale ca o valoare de adăugat fundamentului de respect reciproc, schimului dintre culturi şi toleranţei, în acest scop promovează şi favorizează inţiativele îndreptate în direcţia ospitalităţii, a tutelei culturii şi limbii de origine şi a realizării activităţilor interculturale comune.

 

 

RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR DE STUDII

Străinii care au obţinut o diplomă de studii în străinătate pot cere recunoaşterea acestea în Italia.

Procedura pentru obţinerea recunoaşterii este complicată, diferită în funcţie de tipul diplomei de studii pentru care se cere recunoaşterea.

Punctul de pornire pentru recunoaşterea diplomei este prezentarea acesteia în original (obţinută în ţara de origine) la Ambasada sau Consulatul Italian în ţara de origine, care vor verifica autenticitatea şi corespunzătorul nivel cultural (art.48 regulamentul de actualizare al legii imigraţiei, DPR 394/1999).

Procedura de recunoaştere a diplomei de studii obţinută în străinătate este atât de lungă şi complicată încât mulţi străini preferă să reânceapă studiile în Italia şi să obţină o diplomă italiană.
În câmpul muncii, o diplomă italiană este mai favorizată pentru că se subânţelege cunoştinţa culturii italiene şi nu în ultimul rând o bună cunoştinţă a limbii italiene (orală şi scrisă).

 

FORMAŢIUNE PENTRU ADULŢI

Şi pentru adulţi este prevăzută posibilitatea de a învăţa.
Formaţiunea pentru adulţi a fost iniţial plănuită pentru a face posibilă obţinerea unei diplome de studii şi muncitorilor italieni (ex. muncitori, ţărani) care de mici nu au avut posibilitatea de a studia.
Astăzi este un instrument important şi pentru străini.

Formaţiunea pentru adulţi este gestită de stat şi de instituţii private.
Este posibilă obţinerea listelor de propuneri de formaţiune în Provveditorati agli Studii, în Regioni, Comuni şi în Distretti scolastici.

Cursurile în general durează un an.

În general este posibil frecventarea:
- cursurilor de alfabetizare, pentru a obţine o cultură de şcoală elementară (echivalent cu clasele I-IV ale şcolii generale române);
- cursurilor de cultură, pentru a obţine diploma de şcoală medie inferioară (echivalent cu clasele V-VIII ale şcolii generale române), care atestă sfârşitul şcolii obligatorii. Această diplomă dă posibilitatea de a frecventa cursuri de formaţiune profesională organizate de către Regione;
- cursurilor de şcoală medie superioară în orar seral (liceu), pentru a uşura frecvenţa muncitorilor;
- cursurilor de specializare (informatică, limbi străine, ecc.);
- cursurilor de formaţiune profesională (şcoli profesionale) gestite de către Regione, sunt în general gratuite, au durata de 1-2 ani. Sunt un important instrument pentru a obţine o meserie folositoare în câmpul muncii.

 

 

 

FORMAŢIUNEA PROFESIONALĂ

Sistemul de formaţiune profesionale are scopul de a oferi celor care frecventează cursurile o calificare profesională folositoare în câmpul muncii. Calificările pot fi în diferite domenii:comerţ, prestaţii de servicii, meşteşugari.

Sistemul este gestit de Regione care elaborează un Plan de Formaţiune Profesională anuală.
Cursurile prevăzute în Plan sunt realizate: 

 • Direct de Regione prin intermediul Centrelor de Fomaţiune Profesională,
 • De către societăţi de formaţiune particulare convenţionate cu Regiunea.
 • Cursurile pot fi:

 • Cursuri fixe: se înscrie între 1 şi 31 Iulie a fiecărui an.
 • Cursuri programate: sunt finanţiate de Uniunea Europeană, nu au o scadenză fixă.

Frecvenţa cursurilor este în general gratuită, în anumite cazuri este prevăzută o indemnizaţie orală (o mică sumă de bani pentru fiecare oră de formaţiune).
Anumite cursuri organizate de particulari pot fi contra cost.

Destinatarii:

 • Cine este posesorul unei: diplome de VIII clase, diplome de bacalaureat, diplome universitare sau/şi preuniversitare.
 • Şomeri
 • Neocupaţi
 • Ocupaţi pentru a se conforma cerinţelor actuale şi a se recalifica profesional
 • Categoriilor dezavantajate (ex. deţinuţi, persoanelor care au un handicap, imigranţilor, inabililor psihici)

 

Necesarul minim pentru a fi admişi sunt: un bun nivel de cunoştinţă al limbii italiene, a avea terminată şcoala obligatorie, a avea împliniţi 15 ani. 

 

 

 

STRĂINI CU PERMIS DE ŞEDERE

 

Toţi străini care nu aparţin Uniunii Europene prezenţi în Italia cu permis de şedere în regulă sau care aşteaptă reânoirea permisului de şedere şi care lucrează (muncă subordinată, muncă autonomă); sau sunt înscrişi la Oficiul de plasare al forţelor de muncă; dar bineînţeles şi străini cu permis în regulă pentru motive familiare, azil politic, azil umanitar; sau în aşteptarea adoptării, tutelei, obţinerii cetăţeniei, au obligaţia de a se înscrie la SSN (Serviciul Sanitar Naţional).
Înscriindu-se la SSN cetăţenii străini obţin în acest domeniu acelaşi drepturi şi obligaţii recunoscute cetăţenilor italieni. Asistenza sanitară este garantită titularilor de permis de şedere şi familiarilor care sunt în îngrijirea sa.
Înscrierea se face la ASL (Azienda Sanitaria Locale) de rezidenţă (Dispensarul din zonă) şi este valabilă până la scadenza permisului de şedere.
Străinii care nu au obligaţia de a se înscrie la SSN, (permis de şedere pentru studiu, turism, rezidenţă electivă, motive religioase afaceri, misiune ecc.) trebuie să se asigureze împotriva riscului de îmbolnăvire, accidente şi pentru tutela gravidanţei prin intermediul unei poliţe de asigurare privată valabilă în Italia sau să se înscrie voluntariamente la SSN, în acest ultim caz asistenţa este garantită şi fiilor de întreţinut. Această înscriere are o valabilitate anuală şi se poate reânoi.

 

STRĂINII FĂRĂ PERMIS DE ŞEDERE

Tuturor străinilor, chiar dacă nu sunt în posesul unui permis de şedere, temporar prezenţi în teritoriu italian, este garantită asistenţă sanitară în spitale pentru cazuri de urgenză şi îngrijiri ambulatoriale esenţiale (chiar şi continui) pentru boală şi accidente.
Sunt deasemeni garantite:
 • tutela gravidanţei şi a maternităţii;
 • tutela sănătăţii minorilor;
 • vaccinările şi intervenţiile de profilaxie internaţionale;
 • profilaxie, diagnostice şi cure pentru bolile infective.

Dacă străinii sunt fără posibilităţi economice prestaţiile sunt asigurate în mod gratuit, cu excepţia acelora pentru care este prevăzută plata tichetului. Lipsa posibilităţilor economice trebuie să fie declarată completând un anumit model.
Străinii în neregulă pentru a putea beneficia de prestaţiile Seviciului Sanitar Naţional trebuie să se înregistreze prin intermediul unui codice regional identificativ denumit S.T.P. (Străin Temporar Prezent), valabil în tot teritoriu nazional. Acest codice este anonim şi poate fi folosit doar în scop sanitar.
Străinii în neregulă sau clandestini, au acces la structurile sanitare fără ca aceasta să implice indicarea acestora la poliţie. Fac excepţie cazurile în care se prezintă elemente care ipotizează un delict, în aceste cazuri medicii sunt obligaţi să trimită un raport scris la oficiile competente.

 

VIZĂ DE INTRARE ŞI PERMIS DE ŞEDERE PENTRU CURE MEDICALE

 

Cine vrea să vină în Italia pentru cure medicale trebuie mai întâi să obţină o viză de intrare şi un permis de şedere pentru cure medicale.
Pentru al obţine sunt necesare:
 • o declaraţie de la structura sanitară italiană aleasă (publică sau privată acreditată) care atestă tipul curei şi durata sa presupusă;
 
 • vărsământul în favoarea structurii sanitare alese, a unui depozit de garanţie egal cu 30% din costul total presupus pentru prestaţia sanitară cerută;
 
 • acte care să demonstreze disponibilitatea pentru casă şi masă în afara structurii sanitare şi pentru repatrierea asistitului şi a eventualei persoane care îl însoţeşte.