Cooperativa H.E.L.P

H.E.L.P. („Handicap Educazione Lavoro Partecipazione”;Handicap Educaţie Muncă Participare) este o Cooperativă socială integrată (ONLUS) constituită în 1 iulie 1997 având ca obiectiv crearea de concrete oportunităţi de integrare în câmpul muncii a persoanelor dezavantajate prin intermediul unei activităţi de clasă care acceptă provocarea pieţei.

Competitivitatea în termeni de calitate şi economici a serviciilor prestate de Cooperativă este asigurată de prezenţa în echipa socială a unor figuri profesionale cu experienţe şi competenţe maturizate în diferite domenii de cooperare, de psihologie, de asistenţă socială, de informatică,de administrare, de marketing şi de o constantă atenţie la cerinţele pieţii.

Sensibilitatea Cooperativei la problemele imigraţiei s-a născut şi a crescut progresiv odată cu intrarea în echipa socială a lui Saimir (un imigrat de naţionalitate egipţiană), Mihai (un paraplegic de naţionalitate română), Adamaria (o nevăzătoare de naţionalitate venezuelană) şi Cecilia (o deţinută de naţionalitate columbiană).

Decisia de a se angaja în tema imigraţiei naşte din convingerea că, ca şi pentru alte grupuri socialmente dezavantajate, şi în materie de imigraţie numeroasele şi diversele proiecte în curs pe teritoriul Provinciei Romei pot beneficia de o strategie comună de comunicare care să constitue în acelaşi timp un experiment de catalizare între subiecţii care operează în acest câmp.

Oportunitatea realizării Proiectului Imigraţiei şi Comunicării, care prevede în interiorul său şi realizarea acestui Site-u, se foloseşte de finanţarea pusă la dispoziţie de către "Asesorul serviciilor sociale şi politice pentru comunitatea familiară a Provinciei de Roma" în cadru Planurilor provinciale 1999/2000 – D.L.286/98 Intervenţii pentru integrarea populaţiei imigrate.

Metodologia de comunicare care a fost adoptată este o metodologie experimentată cu succes de către Banca Mondială în proiectele de dezvoltare, fruct al anilor de muncă în Ţările care constituesc punctul de pornire a fluxurilor migratorii care interesează proiectul nostru.

Instrumentele pentru realizarea unei strategii de comunicare sunt constituite dintr-o: memorie dinamică virtuală de dezvoltare a iniţiativelor locale; o arhivă şi un catalog explicat cu experienţelor avute; un subiect divulgător de mesaje şi de informaţii.

Elementele caracterizante alle proiectului sunt: achiziţia de cunoştinţe prin intermediul creării de canale şi momente de informaţie, schimb, includere în arhivă şi cercetare; participarea diferitelor părţi sociale; modificarea comportamentelor perturbante.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea integrării sociale şi in câmpul muncii a imigranţilor prezenţi în Provincia de Roma; majoră cunoştinţă a realităţii migratorie şi imbunătăţirea percepţiei problemelor imigranţilor din partea cetăţenilor italieni.

Proiectul în temă şi toate activităţile legate de problema imigraţiei sunt realizate cu o majoră implicare a imigranţilor şi a categoriilor dezavantajate, ajungând la o integrare în câmpul muncii care constituie un „model” în câmpul participaţiei de către grupurile dezavantajate şi reciprocităţii de cunoştinţe şi competenţe.

Pentru informaţii:

Largo Giuseppe Veratti, 15/16 00146 Roma <br> tel. +39 6 455.04111 fax +39 6 9761.5412
Email: coophelp@coophelp.org 
Sito Internet: http://www.immiweb.org